;

POLITYKA ZARZĄDZANIA VITA MED

 

 

POLITYKA ZARZĄDZANIA

VITA - MED

Spółka Vita-Med świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji medycznej, stomatologii oraz diagnostyki RTG i USG.

Dążąc do zaspokojenia potrzeb Pacjentów oraz wymaganiom NFZ postanowiła wdrożyć zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001.

Wdrażając system zarządzania zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia jego skuteczności, a tym samym zwiększenia satysfakcji Pacjentów i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Wartości, którymi kierujemy się w naszych usługach są: zrozumienie, uprzejmość i skuteczność.

 

Zapewniamy, że nasze postępowanie jest zgodne z przepisami prawa i innymi wymaganiami nas obowiązującymi.

Przedstawicielem systemu zarządzania Spółki Vita-Med została Pani Katarzyna Engler-Myga. Obszary objęte obecnie szczególnym nadzorem w celu doskonalenia usług obejmują:

      rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej

      poprawienie komunikacji z Pacjentem

zmniejszenie i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, przede wszystkim w obszarze wytwarzanych odpadów i optymalizowania zużycia czynników energetycznych.

 

Prezes Zarządu

 

Roman Karczewski

 

Data: 2015-05-04

Wydanie: 02

 

Powrót

Kontakt

Vita-Med
Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 59
81-049 Gdynia

tel.: 58-664-39-19,58-623-08-26,58-623-07-71
fax.: 58-667-41-15
e-mail: vita-med-gdynia@wp.pl vita-med-pustki@wp.pl