;

Koronawirus SARS-CoV-2

Jeżeli jesteś pacjentem , który w okresie ostatnich 14 dni :

1. przebywał w kraju , gdzie wystepuje transmisja koronawirusa lub miał kontakt z osobą zakażoną i jednocześnie

2. występują u ciebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych ( gorączka >38 z kaszlem i/lub dusznością )

skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - tel 605 462 480

UNIKAJ KONTAKTU Z IINYMI OSOBAMI i postepuj zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w PSSE

Powrót

Kontakt

Vita-Med
Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 59
81-049 Gdynia

tel.: 58-664-39-19,58-623-08-26,58-623-07-71
fax.: 58-667-41-15
e-mail: vita-med-gdynia@wp.pl vita-med-pustki@wp.pl